Akheu literacy

Verse of the day

Ngal mailma-ail gaiq-a nail aqtsaoq juq-ol, ngadao teevq gaq nee teevq gaq gaiq-a bhel. Khul khi mail dai ngal-aq, goil nail gaiq-a nail phaq neq, Miqyail nee mail dov lee-a nail ngaol. Goil nia gaiq-a nia nail tsaol-aq yaoq gaq yaoq-ao nee, Miqyail nail yaq pevq khi, Miqyail bhai heeq nia nail ngaol.

Yaolhaq-I Mail Gevq-A Nail Haoqgavq Iqmoeq Ilmoeq Khe Keiv 4:7
Akheu literacy
Akheu literacy
Akheu literacy
Akheu literacy
Akheu literacy
Akheu literacy
Share