ယေရှုခရစ်သက်တော်စဉ်


သခင်ယေရှု သက်တော်စဉ်ကို ကြည်.ရှုနေသော မိဘ
ညီကိုမောင်နှမ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ယေရှုခရစ်တော်လောကကို ကြွလာရ သောရည်ရွယ်ချက်မှာ
အပြစ်သားဖြစ်သောလူသားများကို ကယ်တင်ရန်
လက်ဝါးကားတိုင် တွင်အသေခံလျက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့ ၌
ရှင်ပြန်ထမြောက် ကာ လူသားများကိုအပြစ်ခရဲမှ ကယ်တင်ရန်
ဤလောက သို့ကြွလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။